• Said Nursi

    All about Bediuzzaman
  • 1

B I B L I O G R A P H Y

Abdurrahman, Bediüzzaman'in Tarihçe-i Hayati. Istanbul, Necm-i Istikbal Matbaasi, 1335 (1919).

Abdürresid Ibrahim (ed. Mehmed Paksu), Islam Dünyasi ve Japonya'da Islamiyet, 2 Vols. Istanbul , 1987.

Aksin, Sina (ed.), Türkiye Tarihi, Vol. 4, Çagdas Türkiye 1908-1980. Istanbul,1989.

Albayrak, Sadik, 31 Mart Vak'asi, Gerici Bir Hareket Mi? Istanbul, 1977.

Albayrak, Sadik, Son Devrin Islam Akademisi, Dar-ül Hikmet-il Islamiye. Istanbul, 1973.

Albayrak, Sadik, Yürüyenler ve Sürünenler (4th edn.) Istanbul, 1989.

Albayrak, Sadik, Mesrutiyet Islamciligi ve Siyonizm. Istanbul, 1990.

Badilli, Abdülkadir, Bediüzzaman Said-i Nursî, Mufassal Tarihçe-i Hayati, 3 Vols. Istanbul, 1990.Bahadiroglu, Yavuz, Barla'da Dirilis. Istanbul, 1990.

Bahadiroglu, Yavuz, Zindanda Sahlanis. Istanbul, 1990.

Bahadiroglu, Yavuz, Osmanli Padisahlari Ansiklopedisi, Vol. 3. Istanbul, 1986.

Bahadiroglu, Yavuz, Bediüzzaman Said Nursî, Hayati, Tefekkürü, Mücadelesi, Vol. 1 (1876-1923). Istanbul, 1988.

Berk, Bekir, Türkiye'de Nurculuk Dâvasi (3rd edn.) Istanbul, 1975.

Berkes, Niyazi, Türkiye'de Çagdaslasma. Istanbul, n.d.

Dani_mend, Ismail Hami, Izahli Osmanli Tarihi Kronolojisi, Vol. 4. Istanbul, 1972.

Düzdag, M. Ertugrul (Ed.), Volkan Gazetesi, 1908-1909. Istanbul, 1992.

Edip, Esref, Risale-i Nur Müellifi, Said Nursî, Hayati, Eserleri, Meslegi. Istanbul, 1958.

Ersoy, Mehmet Akif, Safahat. Istanbul, 1987.

Freeman-Grenville, G. S. P., The Muslim and Christian Calendars. London, 1977.

Isik, Ihsan, Bediüzzaman Said Nursî ve Nurculuk. Istanbul, 1990.

Inal, Ibnülemin Mahmut Kemal, Son Sadrazamlar, 4 Vols. (3rd edn.) Istanbul, 1982.

Hamza, Bediüzzaman Saidü'n-Nursî'nin Tercüme-i Halinden Bir Hulasa.

Kara, Ismail, Türkiye'de Islamcilik Düsüncesi, 2 Vols. Istanbul, 1986-7.Kisakürek, Necip Fazil, Son Devrin Din Mazlumlari (8th edn.) Istanbul, 1988.

Kocatürk, Vasfi Mahir, Büyük Türk Edebiyati Tarihi. Ankara, 1970.

Kodaman, Bayram, Sultan II. Abdülhamid'in Dogu Anadolu Politakasi. Istanbul, 1983.

Kutay, Cemal, [Bediüzzaman]Çagimizda Bir Asr-i Saadet Müslümani, Bediüzzaman Said Nursî. Istanbul, 1980.

Kutay, Cemal, Tarih Sohbetleri, Vols. 1-6. Istanbul, 1966-7.

Kutay, Cemal, 31 Mart Ihtilalinde Sultan Ikinci Abdülhamit. Istanbul, 1977.

Kutay, Cemal, Trablusgarb'da Bir Avuç Kahraman. Istanbul, 1978.

Lewis, Bernard, The Emergence of Modern Turkey (2nd edn.) London, 1968.

Mardin, Serif, Continuity and Change in the Ideas of the Young Turks. Istanbul, 1969.

Mardin, Serif, and others, Panel, Bediüzzaman Said Nursî. Istanbul, 1991.

Mardin, Serif, Religion and Social Change in Modern Turkey, The Case of Bediüzzaman Said Nursî. New York, 1989.

Misiroglu, Kadir, Kurtulus Savasinda Sarikli Mücahitler. Istanbul, 1980.

Müftüoglu, Mustafa, Her Yönüyle Sultan Ikinci Abdülhamid. Istanbul, 1985.

Mürsel, Safa, Bediüzzaman Said Nursî Ve Devlet Felsefesi. Istanbul, n.d.

Mürsel, Safa, Siyasî Düsünce Tarihi Isiginda Bediüzzaman Said Nursî. Istanbul, 1989.

Nursî, Bediüzzaman Said, Lem’alar. Istanbul, Sözler Yayinevi, 1986.

Nursî, Bediüzzaman Said, Lem’alar (Ott. edn.) (Envar Nesriyat)

Nursî, Bediüzzaman Said, Sualar. Istanbul, Çeltut Matbaasi, 1960.

Nursî, Bediüzzaman Said, Sözler. Istanbul, Sözler Yayinevi, 1980.

Nursî, Bediüzzaman Said, Mesnevi-i Nuriye. Istanbul, Sözler Yayinevi, 1980.

Nursî, Bediüzzaman Said, Mektûbat. Istanbul, Sözler Yayinevi, 1981.

Nursî, Bediüzzaman Said, Isârâtü'l-I'caz. Istanbul, Sözler Yayinevi, 1978.

Nursî, Bediüzzaman Said, Barla Lahikasi. Istanbul, Sinan Matbaasi, 1960.

Nursî, Bediüzzaman Said, Kastamonu Lahikasi. Istanbul, Sinan Matbaasi, 1960.

Nursî, Bediüzzaman Said, Muhâkemat. Istanbul, Sözler Yayinevi, 1977.

Nursî, Bediüzzaman Said, Emirdag Lahikasi. Istanbul, Sinan Matbaasi, 1959.

Nursî, Bediüzzaman Said, Sikke-i Tasdik-i Gaybî. Istanbul, Sinan Matbaasi, 1960.

Nursî, Bediüzzaman Said, Emirdag Lahikasi (Ott. edn.)n.p., n.d.

Nursî, Bediüzzaman Said, Asâ-yi Mûsa. Istanbul, Sözler Yayinevi, 1982.

Nursî, Bediüzzaman Said, Asar-i Bediyye. n.p., n.d.

Nursî, Bediüzzaman Said, Müdâfaalar. Istanbul, Tenvir Nesriyat, 1988.

Nursî, Bediüzzaman Said, Nur'un Ilk Kapisi. Istanbul, Sözler Yayinevi, 1977.

Nursî, Bediüzzaman Said, Münâzarat. Istanbul, Sözler Yayinevi, 1977.

Nursî, Bediüzzaman Said, Iki Mekteb-i Musibetin Sehadetnamesi veya Divan-i Harb-i Örfî. Istanbul, Sözler Yayinevi, 1975.

Nursî, Bediüzzaman Said, Hutbe-i Sâmiye. Istanbul, Sinan Matbaasi, 1960.

Nursî, Bediüzzaman Said, Sünûhat. Istanbul, Sözler Yayinevi, 1977.

Nursî, Bediüzzaman Said, Gençlik Rehberi. Istanbul, Sözler Yayinevi, 1985.

Nursî, Bediüzzaman Said, Hanimlar Rehberi. Istanbul, Sözler Yayinevi, 1981.

Nursî, Bediüzzaman Said, Nur Aleminin Bir Anahtari. Istanbul, Sözler Yayinevi, 1977.

Nursî, Bediüzzaman Said, Beyanat ve Tenvirler, Istanbul, Sözler Yayinevi, 1976.

____ [Tarihçe] Risale-i Nur Külliyati Müellifi, Bediüzzaman Said Nursî, Hayati, Mesleki, Tercüme-i Hâli. Istanbul, Sözler Yayinevi, 1976.

Nursi, Bediuzzaman Said, The Supreme Sign (trans. Hamid Algar), Berkeley, California, 1979.

Nursi, Bediuzzaman Said, Resurrection and the Hereafter (trans. Hamid Algar) Berkeley, California, 1980.

Nursi, Bediuzzaman Said, The Miracles of Muhammad (trans. Risale-i Nur Institute of America). El Cerrito, California, 1976.

Nursi, Bediuzzaman Said, Fruits From the Tree of Light (trans. Hamid Algar). El Cerrito, California, 1975.

Nursi, Bediuzzaman Said, Sincerity and Brotherhood (trans. Hamid Algar). El Cerrito, California, 1976.

Nursi, Bediuzzaman Said, Belief and Man (trans. Sükran Vahide) Istanbul, Sözler Nesriyat, 1992.

Nursi, Bediuzzaman Said, Man and the Universe (trans. Meryem Weld). Istanbul, Sözler Nesriyat, 1987.

Nursi, Bediuzzaman Said, The Damascus Sermon (trans. Sükran Vahide). Istanbul, Sözler Nesriyat, 1989.

Nursi, Bediuzzaman Said, The Key to Belief (trans. Sükran Vahide). Istanbul, Sözler Nesriyat, 1987.

Nursi, Bediuzzaman Said, The Tongues of Reality (trans. Sükran Vahide). Istanbul, Sözler Nesriyat, 1987.

Nursi, Bediuzzaman Said, Nature: Cause or Effect (trans. Sükran Vahide). Istanbul, Sözler Nesriyat, 1989.

Redhouse, Yeni Türkçe-Ingilizce Sözlük (3rd edn.) Istanbul, 1979.

Sagman, Ali Riza, Mevlit Nasil Okunur ve Mevlithanlar. Istanbul, 1951.

Shaw, S. J. and Shaw, E. K., History of the Ottoman Empire and Modern Turkey, Vol. II, The Rise of Modern Turkey, 1808-1975. Cambridge, 1977.

Sungur, Mustafa, Anarsi, Sebeb ve Çareleri (5th edn.), Istanbul, 1981.

Sahiner, Necmeddin, Bilinmeyen Taraflariyle Bediüzzaman Said Nursî (5th edn.) Istanbul, 1976; (6th edn.) 1988; (8th edn.) 1990.

Sahiner, Necmeddin, Nurs Yolu. Istanbul, 1977.

Sahiner, Necmeddin, Son Sahitler Bediüzzaman Said Nursî'yi Anlatiyor Vol. 1 (2nd edn.) Istanbul, 1980.

Sahiner, Necmeddin, Son Sahitler Bediüzzaman Said Nursî'yi Anlatiyor, Vol. 2. Istanbul, 1981.

Sahiner, Necmeddin, Son Sahitler Bediüzzaman Said Nursî'yi Anlatiyor, Vol. 3. Istanbul, 1986.

Sahiner, Necmeddin, Son Sahitler Bediüzzaman Said Nursî'yi Anlatiyor, Vol. 4. Istanbul, 1988.

Sahiner, Necmeddin, Son Sahitler Bediüzzaman Said Nursî'yi Anlatiyor, Vol. 5. Istanbul, 1992.

Sahiner, Necmeddin, Said Nursî ve Nurculuk Hakkinda Aydinlar Konusuyor (2nd edn.) Istanbul, 1979.

Sahiner, Necmeddin, Türk ve Dünya Aydinlari Gözüyle Nurculuk Nedir. Istanbul, 1990.

Tunaya, T. Z. Türkiye'de Siyasal Partiler, Vols. 1-3. Istanbul, 1984-9.

Vakkasoglu, A. Vehbi, Bediüzzaman Said Nursî'den Siyasî Tesbitler. Istanbul, 1977.

Yakin Tarih Ansiklopedisi, Vols. 6, 7. Istanbul, Yeni Nesil Gazetesi, 1989.

Yegin, Abdullah, Yeni Lûgat. Istanbul, 1975.

Yegin, Abdullah, and others, Osmanlica Ansiklopedik Büyük Lûgat. Istanbul, 1987.